Nyomtatás

Udvardyné Pásztor Ágnes

Pásztor Ágnes zenei pályája lakóhelyén, Budapesten a III. kerületben kezdődött. A Leöwei Klára Ének-zene tagozatos Általános Iskola tanulójaként a III. kerületi Állami Zeneiskola zongorista (tanára: Tóbiás Károlyné; Túry Éva), majd a II. kerületi Állami Zeneiskola orgonista növendéke volt (tanára: Kárpáti József orgonaművész).

Középiskolai tanulmányait a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola orgona tanszakán folytatta Virágh Endre (†), majd Szathmáry Lilla orgonaművészeknél. A szakközépiskolás évek alatt fuvolázni is megtanult (tanára: Hercegh Mária), mely tanári pályafutásában, valamint szimfonikus zenekari munkájában nagy szerepet játszik.

Főiskolai végzettséget az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán, ének-zene, karvezetés és zongora kiegészítő szakon szerzett Mohainé Katanics Mária karnagy, valamint Ivanyickaja Irina zongoraművész növendékeként.

Mint orgonista – és mint a Kőbányai Szt László Pébániatemlom másodkántora – a Budapesti Kántorképzőn 1991-ben szerzett kántori oklevelet, ahol orgonatanára Gergely Ferenc (†) orgonaművész volt.

1992-1996 között a Budapesti Monteverdi Kórus tagja (karnagy: Dr. Kollár Éva, Liszt-díjas, Artisjus-díjas karnagy).

A diploma megszerése után, az Esztergomi Városi Zeneiskola fuvola tanára, korrepetítora, fafúvós tanszakvezetője, illetve az Esztergomi Városi Szimfonikus Zenekar fuvolása lett, mely együttessel rendszeresen ad elő orgonaversenyeket is. Rövid fuvolatanári pályafutása alatt két növendéket nevelt és irányított sikerrel a fuvolaművészi pálya és a zenetanári hivatás felé.

2001-óta, mint az intézmény igazgatója végzi tevékenységét. 2001-2003 között közoktatásvezetői szakvizsgát tett és oklevet szerzett  a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közoktatási Vezető szakán. 2004-től már zongorát tanít és részben ellátja a fafúvós növendékek korrepetícióját. 2006-11 között második szakirányként szolfézs tanári, majd a 2011/2012. tanévben egyetemi mestertanári diplomát szerzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar szolfézs, illetve ének-zene tanári mesterképzési szakán.

Jelenleg a zeneiskolában – igazgatói teendői mellett – zongorát és szolfézst tanít. Az Esztergom-Kertvárosi Szt. István templom, valamint a Dorogi Szt. Borbála Plébániatemplom kántor-karnagya.

Untitled Document