Nyomtatás

Billentyűs tanszak

A zeneiskola legnépesebb tanszaka, növendéklétszáma átlagosan 100 fő. A tanszak célkitűzési között fontos helyen áll a tehetséggondozás. A jó képességű gyerekeket odaadó módon készítjük fel a zenei pályára, megadva nekik a megfelelő alapokat zenei tehetségük kibontakoztatásához. A billentyűs (zongora, orgona) tanszak növendékei rendszeresen nagy sikerrel képviselik iskolánkat ünnepségeken, megyei és országos versenyeken. A tanszak életének fontos jellemzője a kamarazenélés. Hangversenyeink sorában kedveltek a „Többkezes” koncertek, melyeken négy- és hatkezes, valamint kétzongorás művek hangzanak el. A régi zene iránt érdeklődők számára lehetőség van csembalótanulásra.

A több irányban is képzett zongoratanárok színvonalas munkáját bizonyítják a tanulók elért eredményei és a zenei pályán továbbtanuló növendékek magas száma. A tanszak folyamatosan törekszik új pedagógiai módszerek tanításban való alkalmazására és fontos célként jelöli meg a billentyűs hangszerek minél szélesebb spektrumának megismertetését. Ennek jegyében 2015. év őszétől az orgonaoktatással bővült a bilentyűs tanszak tevékenysége.

Billentyűs tanszak

Lukács Lívia 

billentyűs tanszakvezető

zongora,korrepetició

 

Kovács Andrea 

zongora, zeneóvoda

Vigh Kristóf 

zongora

Rózsár Brigitta

zongora, orgona

Petróczy Csaba 

zongora,

korrepetició

 

 

Szegedi Lászlóné 

zongora

 

 

 

Udvardyné Pásztor Ágnes 

zongora,

igazgató

 

 

Molnár Anna

zongora

Málnai József

zongora, korrepetíció

 

 

Tóth Sándor

zongora

 

 

 

Reményi Orsolya

zongora,korrepetició

/tartósan távol/

 

   
Untitled Document