Nyomtatás

Küldetés

Zeneiskolánk küldetése

Meggyőződésünk, hogy a XXI. sz.-i ember számára is meghatározó fontosságú, hogy elsajátítsa azt a látásmódot, megtapasztalja azt az életérzést, amellyel a klasszikus hagyományokra épülve a személyiség szabad fejlődésének teret adva új értékeket teremteni képes, művelt, nyitott, tevékeny, alkotó ember megszületését segíti elő. Szándékaink szerint a humán-értékek ismerete és elsajátítása komplex egészbe foglaltatik a zenével, miközben a nevelés és az oktatás a művészi-művészeti készségek fejlesztését, az alkotás önmegvalósító szabadságát is lehetővé teszi. Célunk, hogy iskolánk tanulóinak személyes boldogulása, társadalomba való beilleszkedése az itt elsajátított képességek segítségével legyen könnyebb, zökkenő-mentesebb. Pedagógusaink azon munkálkodnak, hogy a gyerekek önálló, kreatív, együttműködő szabadon gondolkodó személyiséggé váljanak. Ezen célok elérését elsősorban a tevékenységre ösztönző légkör megteremtésével biztosítjuk.

Az iskola alapértékei: bizalom, biztonság, együttműködés, kölcsönös tisztelet, becsületesség, hatékonyság, hitelesség, szabadság és kötöttség megfelelő aránya, hazaszeretet és más népek kultúrájának szeretete.

Zeneiskolánk jövőképe

A 83 éves múltra visszatekintő esztergomi zeneoktatás stratégiai fejlődésében meghatározó lépés volt az állami zeneiskolai forma megjelenése (1962), az épület újjáépítése és kibővítése (19), valamint a táncművészeti ág néptánc tanszakának beindítása (2003-04).
Az alapfokú művészeti oktatást elsősorban az esztergomi és vonzáskörzetéhez tartozó települések fiataljai (óvodás kortól a felnőttkorig) részére biztosítja az intézmény. Több más városból érkező növendékünk közép- illetve felsőfokú esztergomi tanulmányai ideje alatt fejleszti nálunk művészeti képességeit.
Az iskola jövőképének meghatározásában fontos szerepet kap a tanulói létszám megtartása, illetve fejlesztése. Ennek érdekében tanáraink hangszerbemutatókat, hangversenyeket szerveznek, valamint már az óvodás korban megpróbálják felkelteni a kisgyermekek zenei érdeklődését. Célunk továbbá, hogy az intézménybe bekerülő növendékek minél magasabb szintre jussanak hangszertudásukban, tanulmányaikat minél hosszabb ideig folytassák.
Az elkövetkezendő években szeretnénk a hangszerállományt erőteljesebben fejleszteni, az igényeknek megfelelően új tanszakokat (új és több hangszer), vagy művészeti ágakat elindítani.

Elkötelezettség

  • Az intézmény - művészetoktatási intézmény lévén - elkötelezi magát az abszolút művészeti értékek minőségi közvetítésére mind a tanórákon, mind az intézmény falain kívül.
  • Az intézmény alapvető feladata, hogy létéről, működéséről, eredményeiről tájékoztassa a város lakósságát, gondoskodjon arról, hogy tevékenységéről, az oktatás lehetőségeiről minden érdeklődő megfelelő és időben történő tájékoztatást kapjon.
  • Felvállalja, hogy az egészen kis korosztályok megkeresésével bepillantást ad a zene világába, vonzóvá téve az oktatást a gyerekek és szüleik számára.
  • A felvett növendék részére - az egyéni órák során - olyan személyre szabott, egyéni léptékű fejlesztési formát alkalmaz, ami lehetővé teszi a növendékben rejlő tehetség és zenei ízlés maximális kibontakozását, esetleg a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felzárkóztatását a tanévek során.
  • Növendékei részére lehetőséget biztosít az együttesben történő közös muzsikálásra, mely egész további életére kihatva alapot ad a szabadidő igényes eltöltésére.

Untitled Document