Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola

 

"Sokszor egyetlen élmény, egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskolának kötelessége." (Kodály Zoltán)

Nyomtatás

Elkészültek a Liszt Ferenc Kamaraterem díszablakai

Részben a koronavírusjárványnak köszönhetően, mindenféle nagyobb ünnepség és hangverseny kényszerű mellőzése mellett elkészült és átadásra került a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola Liszt Ferenc Kamaratermének 2 nagyméretű díszablaka. A már több éve érlelődő kezdeményezés sikeres elkészülte igazi közösségteremtő csapatmunka volt. Az évtizedek óta üresen „árválkodó” vakablakok ízléses hasznosításának ötlete a Zeneiskola igazgatóhelyettesétől Stipkovits Fülöptől számazik, aki - Cseh Bálint gondnok segítsége mellett- megtervezte az üveglapok tartórendszerét, megszervezte az üveglapok gyártását, szállítását és beszerelését. Az üvegfelületek festésének művészi tervezése, az ehhez kapcsolódó kutatómunka és az igényes kivitelezés a Zeneiskola két zenetanárnőjének, Dávid Zsuzsannának és Kovács Andreának a keze munkáját dicséri. Mindez pedig nem jöhetett volna létre Udvardyné Pásztor Ágnes igazgató hathatós és kitartó támogatása nélkül. Köszönjük a példamutató „csapatmunkát”, ami létrehozott egy igazán egyedi, igényes díszítőelemet. Reméljük, hogy a Zeneiskola épülő-szépülő belső terei hatékonyan inspirálják a növendékeinket a zenei tanulmányaik során! Isten áldása kísérje a Zeneiskola pedagógusainak napi munkáját és a növendékek zenei tanulmányait!

Nyomtatás

Közműépítés a Gesztenye fasorban

Tisztelt Szülők, Növendékek!

A Zeneiskola szomszédságában lévő Esztergom Mária Valéria Hotel kivitelezése kapcsán a kivitelező elindítja a külső közművek kiépítését.

Munkakezdés:2020.09.22.

Munkálatok vége: 2020.10.31.

Munkavégzéssel érintett területek: Táncsics Mihály út- Gesztenye fasor-Gőzhajó utca

Munkavégzéssel kapcsolatos korlátozások

 • Vízközmű kiépítésével kapcsolatos munkák a megszokott gépkocsi közlekedést nem befolyásolják, kivéve a Kis-Duna közvetlen közelében található parkolási területet
 • Csatorna építésénél, Zeneiskola és Gőzhajó utca közötti útszakaszt, teljes hosszában lezárják, amin megszűnik a gépkocsi közlekedés. Gyalogos forgalmat a teljes kivitelezés ideje alatt biztosítják. Csatorna kiépítésének időtartama várhatóan 14 munkanap.

Munkálatok kezdési és zárási időpontjai

 • Meglévő közművek feltárása: 2020.09.22.- 2020.09.30.
 • Vízvezeték kiépítése: 2020.09.29.- 2020.10.12
 • Csatorna kiépítése: várható kezdés 2020.10.05.-2020.10.22.

Kérünk mindenkit, hogy az érintett időszakban a Lépcsős hídnál lévő murvás parkolóban parkoljanak!

Nyomtatás

Tanévkezdési tájékoztató a 2020/2021. tanévre

Hangszeres, magánének, népi ének és kötelező csoportbeosztások a 2020/2021. tanévben - linkre kattintva letölthető!

FIGYELEM! Séra Anna Tanárnő pénteki óráin minden esetben fél órával később fognak kezdődni!

Tanévkezdés fontos dátumai;

 • 2020. augusztus 28-29. /péntek-szombat/ Pótfelvételi a Zeneiskolában
 • Minden új jelentkezőt a Zeneiskola postai úton írásban tájékoztat a felvételi határozatról. Ezen határozatok megérkezése 2020. szeptember 4-től várható. 
 • 2020. szeptember 4-én pénteken délután 17 órától a felvettek névsora és a szolfézs órák rendje olvasható  a Zeneiskola honlapján, valamint a Zeneiskola Nagytermének oldalsó üvegablakain.
 • Akinek a kötelező tárgy /szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet, kórus stb./ tekintetében az óra időpontja nem megfelelő, egyeztetés céljából legyen szíves 2020. szeptember 7-én vagy 8-án /hétfő, kedd/ 15:00-18:00 között a szolfézstanárokat felkeresni a Zeneiskola földszinti Nagyszolfézs termében, vagy telefonon is lehetséges egyeztetés a következő telefonszámon; 06 30 731-8602
 • 2020. szeptember 9-10-11 /szerda, csütörtök, péntek/ Hangszeres egyéni órarend kialakítása tanáronként, a 2020. szeptember 4-én nyilvánosságra kerülő tájékoztatóban megadott időpontokban és módon. Feltétlen kérünk, mindenkit a személyes megjelenésre, vagy a telefonon történő egyeztetésre, hiszen itt dől el egész évre a végleges hangszeres órabeosztás!
 • Kérjük, hogy minden már zeneiskolai bizonyítvánnyal rendelkező növendék hozza be a bizonyítványát is!
 • Csoportos órák órarend szerint megtartott első napja: szeptember 14. hétfő

Kérjük, azon újonnan jelentkezett növendékeket, akik postai úton kapott tájékoztatás alapján felvételt nyertek, legyen szívesek kitölteni az alábbi linken/felületen található  Beiratkozási űrlapot!  

Új növendékeink számára ajánljuk zeneiskolai tanulmányokról, térítési-, tandíjakról szóló  részletes ismertetőt, valamint a Zeneiskola házirendjének megismerését melyek, az alábbi linkekre kattintva olvashatóak;

Felvételi tájékoztató

Az Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola Házirendje

Térítési-, és tandíjak a 2020/2021. tanévben

Letölthető formanyomtatványok:

Díjmentesség iránti kérelem – NYOMTATVÁNY

Díjkedvezmény iránti kérelem – NYOMTATVÁNY

A Zeneiskola Alapítványának térítési díj, illetve tandíj hozzájárulás kérvényének formanyomtatványa

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2020. szeptember 25. péntek

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

Minden régi és új növendékünknek sikeres és eredményekben gazdag tanévet kívánunk!

Nyomtatás

Meghívó

Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe az alábbi hangversenyt, melynek keretében Zeneiskolánk igazgatója Udvardyné Pásztor Ágnes mellett közreműködik a Zeneiskola művésztanára Rózsár Brigitta is!

Nyomtatás

Térítési díj és hangszer-karbantartási hozzájárulás befizetés

A 2020/2021. tanév I. félévében esedékes térítési díj és hangszerkarbantartási hozzájárulás befizetésének rendje

Tekintettel a koronavírus miatt kialakult egyedi helyzetre,  a Zeneiskola szülőket, felnőtteket a lehető legkevésbé szeretnénk az iskolába beengedni, ezért a befizetés nem a szokásos módon fog lezajlani. Kérjük szépen a szülőket, hogy az ellenőrzőbe beragasztott kis matricán szereplő összeget (térítési díj + hangszer-karbantartási hozzájárulás) pontosan kiszámolva tegyék be egy borítékba. A borítékre írják rá a növendék nevét! Ezt a növendék behozza magával a Zeneiskolába - amikor jön hangszeres, vagy szolfézs órára - és leadja a hangszeres tanárának, Előképző esetén a szolfézs tanárának.

Kérjük, hogy a borítékot -folyamatosan- legkésőbb október 10-ig legyen szíves mindenki beküldeni.

A Téritési díjjakkal és hangszerkarbantartási hozzájárulással kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbi linkre kattintva olvasható;

Téritési díjak, hangszerkarbantartási hozzájárulás

Nyomtatás

Intézkedések a koronavírus terjedésének megelőzésére és a járványügyi feladatok végrehajtására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a Köznevelési Intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” alapján iskolánkban a korábbiaktól eltérő intézkedéseket vezetünk be. Intézményünk felkészült a tanévkezdésre alapos, mindenre kiterjedő folyamatos fertőtlenítő takarítással és ésszerű protokoll kialakításával, aminek betartása kötelező.

1. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, növendék látogathatja! Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

2. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermekénél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülöníthetjük őt. Ebben az esetben keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/ házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el. Amennyiben a tanulónál felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozót értesítsék. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. Ebben az esetben a tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

3. Az iskola 8 – 20 óráig tart nyitva. Az épületet minden nap kora reggel 6 és 8 között alapos, mindenre kiterjedő módon fertőtlenítjük, ezért ebben az idősávban senki nem léphet be az épületbe. Az utolsó tanóra vagy foglalkozás után minden tanuló a főbejáraton, a legrövidebb úton és idő alatt hagyja el az épületet. A tanítási órái után az épületben tanuló csak igazgatói engedéllyel, hangszeres gyakorlás végett  tartózkodhat.

4. Minden intézményünkbe érkező számára a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező. Az I. emeleti irodánál szintén rendelkezésre áll kézfertő, amit az intézményben tartózkodás alatt eseti jelleggel is lehet használni.

5. A Zeneiskola növendékein és dolgozóin kívüli érkezőknek a maszk használata kötelező az iskola teljes területén. 12 éves, vagy annál idősebb tanítványtól tanára kérheti, hogy viseljen maszkot. Kérjük a szülőket, hogy kizárólag előre egyeztetett időpontban, csak különösen indokolt esetben válasszák a személyes irodai ügyintézést! Az alsóbb évfolyamos növendékeket kísérő szülők, ill. nagyszülők – a járványügyi protokollt betartva – 2020. szeptember 25-éig léphetnek be az intézmény épületébe. Ezt követően kizárólag a zeneóvodai foglalkozásra érkező gyermekek szülei (gyerekenként 1 szülő!) számára tartjuk fenn ezt a lehetőséget. 

A Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola Járványügyi protokollja.

Untitled Document