Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola

 

"Sokszor egyetlen élmény, egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskolának kötelessége." (Kodály Zoltán)

Nyomtatás

Tanévkezdési tájékoztató a 2020/2021. tanévre

Hangszeres, magánének, népi ének és kötelező csoportbeosztások a 2020/2021. tanévben - linkre kattintva letölthető!

FIGYELEM! Séra Anna Tanárnő pénteki óráin minden esetben fél órával később fognak kezdődni!

Tanévkezdés fontos dátumai;

 • 2020. augusztus 28-29. /péntek-szombat/ Pótfelvételi a Zeneiskolában
 • Minden új jelentkezőt a Zeneiskola postai úton írásban tájékoztat a felvételi határozatról. Ezen határozatok megérkezése 2020. szeptember 4-től várható. 
 • 2020. szeptember 4-én pénteken délután 17 órától a felvettek névsora és a szolfézs órák rendje olvasható  a Zeneiskola honlapján, valamint a Zeneiskola Nagytermének oldalsó üvegablakain.
 • Akinek a kötelező tárgy /szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet, kórus stb./ tekintetében az óra időpontja nem megfelelő, egyeztetés céljából legyen szíves 2020. szeptember 7-én vagy 8-án /hétfő, kedd/ 15:00-18:00 között a szolfézstanárokat felkeresni a Zeneiskola földszinti Nagyszolfézs termében, vagy telefonon is lehetséges egyeztetés a következő telefonszámon; 06 30 731-8602
 • 2020. szeptember 9-10-11 /szerda, csütörtök, péntek/ Hangszeres egyéni órarend kialakítása tanáronként, a 2020. szeptember 4-én nyilvánosságra kerülő tájékoztatóban megadott időpontokban és módon. Feltétlen kérünk, mindenkit a személyes megjelenésre, vagy a telefonon történő egyeztetésre, hiszen itt dől el egész évre a végleges hangszeres órabeosztás!
 • Kérjük, hogy minden már zeneiskolai bizonyítvánnyal rendelkező növendék hozza be a bizonyítványát is!
 • Csoportos órák órarend szerint megtartott első napja: szeptember 14. hétfő

Kérjük, azon újonnan jelentkezett növendékeket, akik postai úton kapott tájékoztatás alapján felvételt nyertek, legyen szívesek kitölteni az alábbi linken/felületen található  Beiratkozási űrlapot!  

Új növendékeink számára ajánljuk zeneiskolai tanulmányokról, térítési-, tandíjakról szóló  részletes ismertetőt, valamint a Zeneiskola házirendjének megismerését melyek, az alábbi linkekre kattintva olvashatóak;

Felvételi tájékoztató

Az Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola Házirendje

Térítési-, és tandíjak a 2020/2021. tanévben

Letölthető formanyomtatványok:

Díjmentesség iránti kérelem – NYOMTATVÁNY

Díjkedvezmény iránti kérelem – NYOMTATVÁNY

A Zeneiskola Alapítványának térítési díj, illetve tandíj hozzájárulás kérvényének formanyomtatványa

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2020. szeptember 25. péntek

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

Minden régi és új növendékünknek sikeres és eredményekben gazdag tanévet kívánunk!

Nyomtatás

Közműépítés a Gesztenye fasorban

Tisztelt Szülők, Növendékek!

A Zeneiskola szomszédságában lévő Esztergom Mária Valéria Hotel kivitelezése kapcsán a kivitelező elindítja a külső közművek kiépítését.

Munkakezdés:2020.09.22.

Munkálatok vége: 2020.10.31.

Munkavégzéssel érintett területek: Táncsics Mihály út- Gesztenye fasor-Gőzhajó utca

Munkavégzéssel kapcsolatos korlátozások

 • Vízközmű kiépítésével kapcsolatos munkák a megszokott gépkocsi közlekedést nem befolyásolják, kivéve a Kis-Duna közvetlen közelében található parkolási területet
 • Csatorna építésénél, Zeneiskola és Gőzhajó utca közötti útszakaszt, teljes hosszában lezárják, amin megszűnik a gépkocsi közlekedés. Gyalogos forgalmat a teljes kivitelezés ideje alatt biztosítják. Csatorna kiépítésének időtartama várhatóan 14 munkanap.

Munkálatok kezdési és zárási időpontjai

 • Meglévő közművek feltárása: 2020.09.22.- 2020.09.30.
 • Vízvezeték kiépítése: 2020.09.29.- 2020.10.12
 • Csatorna kiépítése: várható kezdés 2020.10.05.-2020.10.22.

Kérünk mindenkit, hogy az érintett időszakban a Lépcsős hídnál lévő murvás parkolóban parkoljanak!

Nyomtatás

Megújult a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola Buchner Antal Könyv- és Kottatára

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy az esztergomi Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola könyv és kottatára korszerű tárolórendszer beépítésével, valamint világításrendszer kiépítésével újult meg.

A nagy hagyományokra visszatekintő zeneiskolai könyvtárat 1928-ban az iskolaigazgató Buchner Antal kezdemé-nyezésére alapították, melyhez Brühl József prelátus kanonok 100 pengőt adományozott. Az elmúlt közel 100 év alatt folyamatosan gyarapodó könyv- és kottatár napjainkban Esztergom mellett megyei szinten is kiemelkedően gazdag anyaggal rendelkezik. A zeneiskolai oktatás mindennapi munkája során használt 8000 tételből álló kottatár és zenei szakkönyvtár mellett egy – az Esztergomi Szimfonikus Zenekarhoz kötődő – 1000 kötetes zenekari partitúra gyűjtemény, valamint a Balassa Bálint Vegyeskar 1200 kötetes kottatára is a gyűjtemény része.

Nagy előrelépés volt 2013-ban „A Zeneiskola könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése a zeneoktatás szolgálatában.” című TIOP projekt keretében az elektronikus olvasóazonosítási rendszer kiépítése. Ezt követte a mostani fejlesztés, melynek eredményeként egy teljeskörűen felszerelt és korszerű - Buchner Antal főszékesegyházi karnagy nevét viselő - Könyv- és Kottatár szolgálja a zeneiskolai oktatás mellett a város zenei együtteseinek munkáját. Ezúton köszönjük fenntartónk, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának támogatását (EKIF).

 

Nyomtatás

Intézkedések a koronavírus terjedésének megelőzésére és a járványügyi feladatok végrehajtására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a Köznevelési Intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” alapján iskolánkban a korábbiaktól eltérő intézkedéseket vezetünk be. Intézményünk felkészült a tanévkezdésre alapos, mindenre kiterjedő folyamatos fertőtlenítő takarítással és ésszerű protokoll kialakításával, aminek betartása kötelező.

1. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, növendék látogathatja! Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

2. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermekénél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülöníthetjük őt. Ebben az esetben keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/ házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el. Amennyiben a tanulónál felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozót értesítsék. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. Ebben az esetben a tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

3. Az iskola 8 – 20 óráig tart nyitva. Az épületet minden nap kora reggel 6 és 8 között alapos, mindenre kiterjedő módon fertőtlenítjük, ezért ebben az idősávban senki nem léphet be az épületbe. Az utolsó tanóra vagy foglalkozás után minden tanuló a főbejáraton, a legrövidebb úton és idő alatt hagyja el az épületet. A tanítási órái után az épületben tanuló csak igazgatói engedéllyel, hangszeres gyakorlás végett  tartózkodhat.

4. Minden intézményünkbe érkező számára a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező. Az I. emeleti irodánál szintén rendelkezésre áll kézfertő, amit az intézményben tartózkodás alatt eseti jelleggel is lehet használni.

5. A Zeneiskola növendékein és dolgozóin kívüli érkezőknek a maszk használata kötelező az iskola teljes területén. 12 éves, vagy annál idősebb tanítványtól tanára kérheti, hogy viseljen maszkot. Kérjük a szülőket, hogy kizárólag előre egyeztetett időpontban, csak különösen indokolt esetben válasszák a személyes irodai ügyintézést! Az alsóbb évfolyamos növendékeket kísérő szülők, ill. nagyszülők – a járványügyi protokollt betartva – 2020. szeptember 25-éig léphetnek be az intézmény épületébe. Ezt követően kizárólag a zeneóvodai foglalkozásra érkező gyermekek szülei (gyerekenként 1 szülő!) számára tartjuk fenn ezt a lehetőséget. 

A Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola Járványügyi protokollja.

Nyomtatás

Tájékoztató a 2020/2021. tanévre történő jelentkezéshez, beiratkozáshoz

Tisztelt Szülők!

A COVID-19 járvány (Koronavírus) miatti korlátozó intézkedések a zeneiskolai jelentkezés és beiratkozás megszokott menetét is érintik. Ahogyan az elmúlt hetekben az oktatást, úgy a jelentkezést, beiratkozást is online formában szervezzük, a honlapunkon lévő űrlap kitöltésével!

Kérem, hogy  "bővebben" fülre katintva olvasható fontos információk értelmezését követően a megfelelő linkre való kattintással pontosan, teljes körűen töltse ki az űrlapot, majd kattintson a KÜLDÉS gombra!

 

ÚJ JELENTKEZŐKNEK:

Akik most jelentkeznek a 2020/2021-es tanévre, azok számára – a veszélyhelyzet alakulásától függően – augusztus végén személyes felvételi meghallgatást, motivációs beszélgetést tartunk. Ennek során a tiszta éneklést, adott hangok/rövid dallamok visszaéneklésének képességét, ritmus visszatapsolásának sikerességét mérjük fel, illetve – hangszerválasztás esetén – a testi alkalmasságot is figyelembe véve segítünk a választásban. Intézményünkben a zeneoktatás, térítési díj ellenében vehető igénybe!

Az általános iskola 1. és 2. osztályos tanulói részére a szolfézs előképző 1. és 2. évfolyamokat ajánljuk, melynek időtartama heti 2x45 perc. Számukra a hangszertanulás megkezdése akkor javasolt, ha erre mind fizikálisan, mind képességeiket tekintve alkalmasak és az adott hangszeren van hely. A hangszeres oktatásban részt vevő növendékek számára a hangszeres óra időtartama 2x30 perc, a kötelező szolfézs óra 2x45 perc, összesen 150 perc. Tanulóink tehát – kivéve a szolfézs előképzősöket – minimum 150 percet töltenek az intézményben. (Szolfézs Ek.1 - 2. évfolyamig városunk három intézményében kihelyezett oktatást is szervezünk megfelelő létszám esetén.) Zeneiskolánk működéséről, a választható szakokról, hangszerekről, további tantárgyi és óratervi szabályainkról, egyéb foglalkozásokról a felvételi tájékoztatóban olvashatnak.

A zeneiskolai tanulmányokról, annak lehetőségeiről, valamint a térítési díj, illetve tandíjfizetésről szóló  részletes ismertetőnket az alábbi fülre kattinva lehet olvasni;

Felvételi tájékoztató

Téritési díjak, hangszerkarbantartási hozzájárulás

Különösen ajánlom tanáraink hangszerbemutató videóit, melyek segítséget nyújthatnak a hangszerválasztás során! A bővebben bomra kattintva megtekinthetőek a videók;

Nyomtatás

Térítési díj és hangszer-karbantartási hozzájárulás befizetés

A 2020/2021. tanév I. félévében esedékes térítési díj és hangszerkarbantartási hozzájárulás befizetésének rendje

Tekintettel a koronavírus miatt kialakult egyedi helyzetre,  a Zeneiskola szülőket, felnőtteket a lehető legkevésbé szeretnénk az iskolába beengedni, ezért a befizetés nem a szokásos módon fog lezajlani. Kérjük szépen a szülőket, hogy az ellenőrzőbe beragasztott kis matricán szereplő összeget (térítési díj + hangszer-karbantartási hozzájárulás) pontosan kiszámolva tegyék be egy borítékba. A borítékre írják rá a növendék nevét! Ezt a növendék behozza magával a Zeneiskolába - amikor jön hangszeres, vagy szolfézs órára - és leadja a hangszeres tanárának, Előképző esetén a szolfézs tanárának.

Kérjük, hogy a borítékot -folyamatosan- legkésőbb október 10-ig legyen szíves mindenki beküldeni.

A Téritési díjjakkal és hangszerkarbantartási hozzájárulással kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbi linkre kattintva olvasható;

Téritési díjak, hangszerkarbantartási hozzájárulás

Untitled Document