Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola

"Sokszor egyetlen élmény, egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskolának kötelessége." (Kodály Zoltán)

Nyomtatás

Gyászhír

 

 

 

 

 

 

 

Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel akik ismerték és szerették, hogy Reményi Károly a mai nap délelőttjén, 2020. november 21-én befejezve földi pályafutását átadta lelkét teremtőjének. 

Nyomtatás

Elkészültek a Liszt Ferenc Kamaraterem díszablakai

Részben a koronavírusjárványnak köszönhetően, mindenféle nagyobb ünnepség és hangverseny kényszerű mellőzése mellett elkészült és átadásra került a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola Liszt Ferenc Kamaratermének 2 nagyméretű díszablaka. A már több éve érlelődő kezdeményezés sikeres elkészülte igazi közösségteremtő csapatmunka volt. Az évtizedek óta üresen „árválkodó” vakablakok ízléses hasznosításának ötlete a Zeneiskola igazgatóhelyettesétől Stipkovits Fülöptől számazik, aki - Cseh Bálint gondnok segítsége mellett- megtervezte az üveglapok tartórendszerét, megszervezte az üveglapok gyártását, szállítását és beszerelését. Az üvegfelületek festésének művészi tervezése, az ehhez kapcsolódó kutatómunka és az igényes kivitelezés a Zeneiskola két zenetanárnőjének, Dávid Zsuzsannának és Kovács Andreának a keze munkáját dicséri. Mindez pedig nem jöhetett volna létre Udvardyné Pásztor Ágnes igazgató hathatós és kitartó támogatása nélkül. Köszönjük a példamutató „csapatmunkát”, ami létrehozott egy igazán egyedi, igényes díszítőelemet. Reméljük, hogy a Zeneiskola épülő-szépülő belső terei hatékonyan inspirálják a növendékeinket a zenei tanulmányaik során! Isten áldása kísérje a Zeneiskola pedagógusainak napi munkáját és a növendékek zenei tanulmányait!

 

Nyomtatás

Közműépítés a Gesztenye fasorban

Tisztelt Szülők, Növendékek!

A Zeneiskola szomszédságában lévő Esztergom Mária Valéria Hotel kivitelezése kapcsán a kivitelező elindítja a külső közművek kiépítését.

Munkakezdés:2020.09.22.

Munkálatok vége: 2020.10.31.

Munkavégzéssel érintett területek: Táncsics Mihály út- Gesztenye fasor-Gőzhajó utca

Munkavégzéssel kapcsolatos korlátozások

 • Vízközmű kiépítésével kapcsolatos munkák a megszokott gépkocsi közlekedést nem befolyásolják, kivéve a Kis-Duna közvetlen közelében található parkolási területet
 • Csatorna építésénél, Zeneiskola és Gőzhajó utca közötti útszakaszt, teljes hosszában lezárják, amin megszűnik a gépkocsi közlekedés. Gyalogos forgalmat a teljes kivitelezés ideje alatt biztosítják. Csatorna kiépítésének időtartama várhatóan 14 munkanap.

Munkálatok kezdési és zárási időpontjai

 • Meglévő közművek feltárása: 2020.09.22.- 2020.09.30.
 • Vízvezeték kiépítése: 2020.09.29.- 2020.10.12
 • Csatorna kiépítése: várható kezdés 2020.10.05.-2020.10.22.

Kérünk mindenkit, hogy az érintett időszakban a Lépcsős hídnál lévő murvás parkolóban parkoljanak!

Nyomtatás

Intézkedések a koronavírus terjedésének megelőzésére és a járványügyi feladatok végrehajtására

A Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola tanítási rendje 2020. november 11-től

Alapvetés

 • Hangszeres- és szolfézsoktatás az általános iskolás (8. évfolyamos és annál fiatalabb) korosztály részére 2020. november 11. szerdától változatlanul a zeneiskolában történik.
 • Hangszeres, szolfézs- és zeneirodalom oktatás a középiskolás és felnőtt korosztály részére 2020. november 11. szerdától – ONLINE módon folytatható.

További szabályozások

 • Szolfézs, zeneirodalom oktatás azokon az évfolyamokon, ahol vegyes a korosztály (általános iskolás és középiskolás/felnőtt korosztály van együtt) a tanárral/szülőkkel/növendékekkel egyeztetve

– ONLINE módon folytatható, vagy

–  a középiskolás/felnőtt korosztály online bekapcsolódik az egyébként jelenléttel megtartott   tanítási órába, vagy

– amennyiben a középiskolás/felnőtt korú növendék nem tud online módon bekapcsolódni a jelenléttel megtartott tanítási órába, egyéni egyeztetés szerint halad a tananyaggal.

 • Egyéni- és kiscsoportos konzultációk szervezésére – az igazgató döntése alapján – a tantermen kívüli, digitális munkarend idején is lehetőség van, amennyiben szükséges.
 • A 8. évfolyamos, vagy az alatti évfolyamra járó tanuló esetében lehetőség van arra, hogy a délutáni egyéni foglalkozásokat, kizárólag a szülőkkel egyetértésben (szülő kifejezett kérésére és jóváhagyásával) digitális munkarendben legyen megtartva.
 • A jogszabályok által meghatározott gyakorlati vizsgák az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett megtarthatók. Zeneiskolánk ez alapján a munkatervben meghatározott – 2020. december 10-re kitűzött – művészeti alapvizsgát megtartja.
 • Kórus, zenekar és kamarazene órák – ELMARADNAK
 • Mivel este 8 óra és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lép érvénybe, minden növendéknek haza kell érnie este 8 óráig a Zeneiskolából. Ez a szabályozás esetenként órarendváltoztatást igényel, mellyel kapcsolatban kérjük a szülők támogatását!
 •  Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, növendék látogathatja! Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Növendékeink pozitív teszteredményét – természetesen név nélkül – be kell jelentenünk a minisztériumba, ezért azonnali tájékoztatást kérünk (telefonon, e-mailben, hangszeres/szolfézs tanárokon keresztül stb.) a szülőktől ez ügyben!
 • A szülők, a földszinti portánál lévő lázmérési pontig kísérhetik be gyermeküket az intézménybe, maszkot viselve. Ezt követően – az óvodákban- és általános iskolákban lévő előírásokhoz hasonlóan – el kell hagyniuk az intézményt! Minden intézményünkbe érkező számára a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező. Az I. emeleti irodánál szintén rendelkezésre áll kézfertő, amit az intézményben tartózkodás alatt eseti jelleggel is lehet használni.
 • Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermekénél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülöníthetjük őt. Ebben az esetben keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/ házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el. Amennyiben a tanulónál felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozót értesítsék. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. Ebben az esetben a tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Köszönjük megértésüket és támogató együttműködésüket!  

Esztergom, 2020. november 11.

Udvardyné Pásztor Ágnes

igazgató sk.

Untitled Document