Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola

"Sokszor egyetlen élmény, egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskolának kötelessége." (Kodály Zoltán)

Nyomtatás

Felvételi tájékoztató 2024/2025. tanévre

A hangszeres oktatás heti kétszer 30 perces egyéni foglalkozás, a szolfézs heti kétszer 45, vagy felsőbb évfolyamokon egyszer 90 perces csoportos tanóra.  

Az általános iskola 1-2. osztályában elsősorban a szolfézs előképző tárgyat javasoljuk, ami a későbbi hangszertanulást alapozza meg. Ebben az évben az elméleti képzés mellett a növendék eldöntheti, hogy milyen hangszert szeretne a következő évben választani.

Kivételes esetben az egyéni adottságok figyelembevételével javasoljuk már szolfézs előképzőben a hangszertanulás megkezdését. A szolfézsóra minden hangszeres tanulónak kötelező 4. évfolyamig. Nagyon indokolt esetben külön benyújtott kérvény alapján összesen egyszeri alkalommal lehet egy évre szolfézsból felmentést kérelmezni.

A növendékek a kötelező elméleti tárgy mellett egyéb tárgyakat is felvehetnek. A fakultatív módon választható tárgyak;

  • vonószenekar
  • fúvószenekar
  •  kamarazene
  • népzeneismeret
  • hangszer fakultáció
Nyomtatás

tanévzáró és bizonyítványosztás a Zeneiskolában

Szeretettel várunk és hívunk minden növendéket és hozzátartozót a 2023/2024. tanévet lezáró bizonyítványosztáson június 19-én szerdán 18 órai kezdettel a Zeneiskola kertjében.

Nyomtatás

Növendékeink sikerei a VII. Regionális Szolfézsversenyen

Immár hetedik alkalommal adott otthont a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola a regionális szolfézsversenynek. A 2024. április 19-én megrendezett megmérettetésen 15 alapfokú művészeti iskola közel negyven növendéke versenyzett 4 korcsoportban. Nagy öröm számunkra, hogy a sikeres versenylebonyolítás mellett a zeneiskola nevezett növendékei közül ketten is szép eredményt érhettek el. Az első korcsoportban Hajdu István Alexander első helyezést, a negyedik korcsoportban Hajdu Géza Christopher második helyezést ért el. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak Szabó Márknak, Stipkovits Fülöpnek és tanszakvezetőjüknek Séra Annának az elért sikerhez!

 

Untitled Document