Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola

 

"Sokszor egyetlen élmény, egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskolának kötelessége." (Kodály Zoltán)

Nyomtatás

Tantermen kívüli online munkarend bevezetése

A koronavírus járvány terjedése miatt Magyarország Kormánya  új munkarend bevezetéséről döntött. A köznevelési és szakképzési intézményekben a tantermen kívüli, digitális munkarend kerül bevezetésre. /1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat, 3/2020. (III. 14.) EMMI határozat/

Ez a döntés természetesen az alapfokú művészeti iskolák, így iskolánk munkarendjét is megváltoztatja, ezért intézményünk pedagógusai is kidolgozzák az Oktatási Hivatal ajánlásával az új munkaformákat. Felhívjuk figyelmüket, hogy az új munkarend értelmében március 16. hétfőtől tilos a tanulóknak az iskolák oktatási célú látogatása.

A tananyag kijelölése, a tanítási folyamat, annak támogatása és ellenőrzése online történik a tanuló és a pedagógus között. Ezt olyan módon kell megszerveznünk, hogy a folyamat alkalmas legyen a tantárgyi követelmények elvégzésére. Zeneiskolánk a következő napokban felkészül az új munkarendre, melynek kiépítése mindannyiunk számára komoly kihívást jelent. A digitális tanmenet kialakításához szükséges feltételek felmérése folyamatban van, arról hamarosan információt kapnak a zeneiskolai tanároktól.

Addig is türelmüket kérjük, és bátorítjuk Önöket, hogy sok zenehallgatással, gyakorlással és énekléssel színesítsék az otthon töltött napokat!

Udvardyné Pásztor Ágnes

igazgató

Nyomtatás

Zeneiskola elérhetősége

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásaival összhangban a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola hivatalos e-mail címe megváltozott. A küldött levelek automatikusan továbbítja a rendszer az iskola új központi címére;

központi elérhetőség: 
zenede[kukac]esztergomizeneiskola.hu
Udvardyné Pásztor Ágnes /igazgató/: 
udvardyne.pasztor.agnes[kukac]esztergomizeneiskola.hu
Vörös Jánosné /gazdasági vezető/: 
voros.janosne[kukac]esztergomizeneiskola.hu
Stipkovits Fülöp /igazgatóhelyettes/: 
stipkovits.fulop[kukac]esztergomizeneiskola.hu
Reményi László /igazgatóhelyettes/:
remenyi.laszlo[kukac]esztergomizeneiskola.hu
Untitled Document