Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola

 

"Sokszor egyetlen élmény, egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskolának kötelessége." (Kodály Zoltán)

Nyomtatás

Tájékoztató a 2020/2021. tanévre történő jelentkezéshez, beiratkozáshoz

Tisztelt Szülők!

A COVID-19 járvány (Koronavírus) miatti korlátozó intézkedések a zeneiskolai jelentkezés és beiratkozás megszokott menetét is érintik. Ahogyan az elmúlt hetekben az oktatást, úgy a jelentkezést, beiratkozást is online formában szervezzük, a honlapunkon lévő űrlap kitöltésével!

Kérem, hogy  "bővebben" fülre katintva olvasható fontos információk értelmezését követően a megfelelő linkre való kattintással pontosan, teljes körűen töltse ki az űrlapot, majd kattintson a KÜLDÉS gombra!

Kérjük, a régi növendékeink legkésőbb június 17-ig töltsék ki az online beiratkozási lapot!

Nyomtatás

Megújult a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola Buchner Antal Könyv- és Kottatára

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy az esztergomi Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola könyv és kottatára korszerű tárolórendszer beépítésével, valamint világításrendszer kiépítésével újult meg.

A nagy hagyományokra visszatekintő zeneiskolai könyvtárat 1928-ban az iskolaigazgató Buchner Antal kezdemé-nyezésére alapították, melyhez Brühl József prelátus kanonok 100 pengőt adományozott. Az elmúlt közel 100 év alatt folyamatosan gyarapodó könyv- és kottatár napjainkban Esztergom mellett megyei szinten is kiemelkedően gazdag anyaggal rendelkezik. A zeneiskolai oktatás mindennapi munkája során használt 8000 tételből álló kottatár és zenei szakkönyvtár mellett egy – az Esztergomi Szimfonikus Zenekarhoz kötődő – 1000 kötetes zenekari partitúra gyűjtemény, valamint a Balassa Bálint Vegyeskar 1200 kötetes kottatára is a gyűjtemény része.

Nagy előrelépés volt 2013-ban „A Zeneiskola könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése a zeneoktatás szolgálatában.” című TIOP projekt keretében az elektronikus olvasóazonosítási rendszer kiépítése. Ezt követte a mostani fejlesztés, melynek eredményeként egy teljeskörűen felszerelt és korszerű - Buchner Antal főszékesegyházi karnagy nevét viselő - Könyv- és Kottatár szolgálja a zeneiskolai oktatás mellett a város zenei együtteseinek munkáját. Ezúton köszönjük fenntartónk, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának támogatását (EKIF).

 

Nyomtatás

Tantermen kívüli online munkarend bevezetése

A koronavírus járvány terjedése miatt Magyarország Kormánya  új munkarend bevezetéséről döntött. A köznevelési és szakképzési intézményekben a tantermen kívüli, digitális munkarend kerül bevezetésre. /1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat, 3/2020. (III. 14.) EMMI határozat/

Ez a döntés természetesen az alapfokú művészeti iskolák, így iskolánk munkarendjét is megváltoztatja, ezért intézményünk pedagógusai is kidolgozzák az Oktatási Hivatal ajánlásával az új munkaformákat. Felhívjuk figyelmüket, hogy az új munkarend értelmében március 16. hétfőtől tilos a tanulóknak az iskolák oktatási célú látogatása.

A tananyag kijelölése, a tanítási folyamat, annak támogatása és ellenőrzése online történik a tanuló és a pedagógus között. Ezt olyan módon kell megszerveznünk, hogy a folyamat alkalmas legyen a tantárgyi követelmények elvégzésére. Zeneiskolánk a következő napokban felkészül az új munkarendre, melynek kiépítése mindannyiunk számára komoly kihívást jelent. A digitális tanmenet kialakításához szükséges feltételek felmérése folyamatban van, arról hamarosan információt kapnak a zeneiskolai tanároktól.

Addig is türelmüket kérjük, és bátorítjuk Önöket, hogy sok zenehallgatással, gyakorlással és énekléssel színesítsék az otthon töltött napokat!

Udvardyné Pásztor Ágnes

igazgató

Nyomtatás

Zeneiskola elérhetősége

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásaival összhangban a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola hivatalos e-mail címe megváltozott. A küldött levelek automatikusan továbbítja a rendszer az iskola új központi címére;

központi elérhetőség: 
zenede[kukac]esztergomizeneiskola.hu
Udvardyné Pásztor Ágnes /igazgató/: 
udvardyne.pasztor.agnes[kukac]esztergomizeneiskola.hu
Vörös Jánosné /gazdasági vezető/: 
voros.janosne[kukac]esztergomizeneiskola.hu
Stipkovits Fülöp /igazgatóhelyettes/: 
stipkovits.fulop[kukac]esztergomizeneiskola.hu
Reményi László /igazgatóhelyettes/:
remenyi.laszlo[kukac]esztergomizeneiskola.hu
Untitled Document