Nyomtatás

Billentyűs tanszak

A zeneiskola legnépesebb tanszaka, növendéklétszáma átlagosan 100 fő. A tanszak célkitűzési között fontos helyen áll a tehetséggondozás. A jó képességű gyerekeket odaadó módon készítjük fel a zenei pályára, megadva nekik a megfelelő alapokat zenei tehetségük kibontakoztatásához. A billentyűs (zongora, orgona) tanszak növendékei rendszeresen nagy sikerrel képviselik iskolánkat ünnepségeken, megyei és országos versenyeken. A tanszak életének fontos jellemzője a kamarazenélés. Hangversenyeink sorában kedveltek a „Többkezes” koncertek, melyeken négy- és hatkezes, valamint kétzongorás művek hangzanak el. A régi zene iránt érdeklődők számára lehetőség van csembalótanulásra.

A több irányban is képzett zongoratanárok színvonalas munkáját bizonyítják a tanulók elért eredményei és a zenei pályán továbbtanuló növendékek magas száma. A tanszak folyamatosan törekszik új pedagógiai módszerek tanításban való alkalmazására és fontos célként jelöli meg a billentyűs hangszerek minél szélesebb spektrumának megismertetését. Ennek jegyében 2015. év őszétől az orgonaoktatással bővült a bilentyűs tanszak tevékenysége.

Billentyűs tanszak tanárai

Rózsár Brigitta

billentyűs tanszakvezető

zongora, orgona

 

Kovács Andrea 

zongora

               Málnai József

               zongora,

               korrepetició

 

 

Lukács Lívia 

zongora

intézményvezető-helyettes

Petróczy Csaba 

zongora

Szegedi Lászlóné 

zongora

 

Udvardyné Pásztor Ágnes 

zongora

intézményvezető

Vigh Kristóf 

zongora

 

 

 
Untitled Document