Nyomtatás

Zeneismeret tanszak

Szolfézs

A hangszertanulás alapja a hangok és ritmusértékek felismerése, a hallás és a tiszta, kifejező éneklés fejlesztése.  A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkodás kialakítása, amely segíti a zenét tanuló növendékeket a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában. A szolfézstanítás a hangszertanítással  karöltve a zene megszerettetését, az önálló hangszeres zenélés és zenehallgatás iránti igény kialakulását alapozza meg. A szolfézs fejleszti  a zenei képességeket (hallás, ritmusérzék, zenei memória), kialakítja a zenei írás-olvasás készségét, alapvetően fontos rendszerezett zenei ismereteket nyújt és kialakítja az általános zenei műveltséget.

Mindezek elsajátítása már óvodás korú előkészítő csoportjainkban megkezdődik, Kokas-módszerrel oktató, szakavatott pedagógus vezetésével. A képzés a szolfézs-előképző osztályokban folytatódik, míg a gyermek alkalmassá válik valamely hangszer tanulására. Ezt követően a szolfézs, mint kötelező tárgy szerepel 4, illetve 5 éven keresztül a növendék tanrendjében, mely tanulmányok befejezése a szolfézs tárgyból tett Művészeti Alapvizsga lehet. A szolfézsoktatás csoportos formában heti 2 x 45 percben történik.

Zeneirodalom - zenetörténet

A kötelező szolfézs évfolyamok után, elméleti tárgyként választható tanóra a zeneirodalom, melynek keretében a növendékek megismerkednek a zenetörténeti korszakokkal, a legfontosabb zeneszerzőkkel és műfajokkal. Az aktív zenehallgatás segítségével – CD; DVD; – műismeretük szélesedik, megtanulják élvezni és érteni a klasszikus zenét. E tárgyból is lehet Művészeti Alapvizsgát tenni, melyhez 2 év zeneirodalom tanulás szükséges.

Kórus

Zeneismeret tanszak

Séra Anna 

zeneismeret tanszakvezető

szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, kórus

 
 

Stipkovits Fülöp 

szolfézs

igazgatóhelyettes

 

 

 

Bencze-Hornyák Andrea

szolfézs

 

 

 

Pálmai Árpád

szolfézs

magánének

 

 

 

Bégányi Gáborné Juhász Marianna

szolfézs

 

 

 

 

Gálné Antal Éva

szolfézs

 

 

 

 

 

Szabó Márk

szolfézs,            zeneirodalom- zenetörténet

 

 

 

 

 

Untitled Document