Nyomtatás

Bégányiné Juhász Marianna

Bégányi Gáborné Juhász Marianna Nyíregyházán született és itt végezte iskoláit is.

Zenei tanulmányait a zeneiskola gordonka, majd fuvola tanszakán kezdte, a Vasvári Pál Gimnázium ének-zene tagozatán érettségizett, majd a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és irodalom- ének-zene szakos diplomát szerzett. A későbbiekben hittan, tánc és dráma, illetve magyar mestertanári diplomát is szerzett. 2000-től az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanára, ahol 2004 szeptemberétől megszervezte a népzeneoktatást, városi gyermek néptánc fesztivált, városi és területi népdaléneklési versenyt. Az iskola kórusával állandó szereplője a városi dalos ünnepnek, színjátszói gyakran bemutatkoznak a várszínházban is. 2019-től a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola szolfézs óraadó tanára.

Untitled Document