Nyomtatás

II. Országos Hangjegykártya Verseny az Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskolában

Az Esztergomi Zsolt Nándor Zene- és Művészeti Iskola immár második alkalommal rendezte meg 2010. április 10-én a II. Országos Hangjegykártya Versenyt, mely egy széles körben is egyre ismertebbé váló oktatási segédeszközre alapozva méri össze a jelentkezők tudását. A hagyományos szolfézs és népdaléneklési versenyek mellett a hangjegykártya verseny létrejöttét az Esztergomi Zeneiskola zongoratanárának, a zeneszerzőként is ismert Vigh Kristófnak köszönhetjük, aki megalkotta ezt a szolfézstanításban újszerű oktatási segédeszközt.

A hagyományos játékkártya formátumban elkészített hangjegykártya elsősorban a hangjegyek felismeréséhez és a zenei alapismeretek játékos elsajátításához nyújt segítséget. A kártyalapok egyik oldala a hangjegyek kottaképét tartalmazza, míg a kártya másik oldalán a legismertebb zeneszerzők arcképét és születésének, ill. halálának évszámait találhatjuk. Ismert az a jelenség, hogy a gyermekek többsége a zenetanulás kezdetén csupán a leggyakrabban előforduló hangjegyeket tudja megjegyezni, a hangjegyek egy része így tudatukban "fehér folt", ismeretlen marad. Ez a kiegyensúlyozatlan memorizálás akár évekig is hátráltatja a folyamatos hangjegyolvasást, ennek következtében pedig a szolfézs órai kottaolvasástól a hangszertanuláshoz szükséges hangképzésig vezető folyamat kialakulását. Ha el tudjuk érni azt a célt, hogy a gyermekek minden hangjegyet egyformán ismerjenek – violin és basszuskulcsban egyaránt –, képileg memorizáljanak, akkor ezzel biztos alapot adunk további fejlődésükhöz, sőt, hatékonyabbá tesszük a kezdeti tanulási időszak munkáját. A hangjegykártya játékos, indirekt módon segíti elő azt, hogy a gyermekek minden egyes hangot képesek legyenek megjegyezni.

A hangjegykártya egy-két hónapos játékos használata szinte minden gyermeknél látványos eredményt hoz; az összes hangjegy ismeretét. Csakúgy, ahogy a betűket, előbb-utóbb ezeket is minden zeneiskolai tanuló képes megtanulni. Elmondhatjuk, hogy csupán ennek a 42 hangnak ismerete már komoly sikerélményt, magabiztosságot ad, kedvet csinál a zenetanuláshoz, sőt, a zene világára való ráhangolódást is nagymértékben elősegíti.

A hangjegyek felismerésének elsajátítása után a következő lépcsőfok a legjelentősebb zeneszerzők megismertetése, akiknek arcképét a kártya a hangnevekkel együtt ábrázolja. A zeneszerzők nevének, születési évszámának végleges memorizálása, tudati bevésése sokféle tanulási lehetőséget kínál, kiegészítve a zenei stílusok magyarázatával.  A hangjegykártya által nyújtott fontos további lehetőség - a kottafejek egymás mellé illesztése révén - kisebb dallamok, motívumok kirakása. Szolfézspéldákat készíthetünk, kóristák, énekesek "beéneklő" dallamait ábrázolhatjuk a kártyával, igény szerint a kulcs változtatásával, vagy módosító jelek használatával. E célból a kártyához kivágható brácsakulcs, illetve módosító jelek is rendelkezésre állnak.

A II. Országos Hangjegykártya Verseny napján szép verőfényes időben, már kora reggeltől kezdve érkeztek a gyerekek a versenyre, az ország minden részéből, felkészítő tanáraikkal és az őket kísérő szülőkkel együtt. Külön öröm volt látni, hogy a szép ünneplőbe öltözött gyerekeket nemcsak a szüleik, hanem sokszor az egész család is elkísérte. A versenyt Udvardyné Pásztor Ágnes az iskola igazgatója nyitotta meg, majd a hangjegykártya kitalálója, Vigh Kristóf szólt a résztvevőkhöz.  A versenyen összesen 48 növendék vett részt, akik az ország 14 különböző alapfokú oktatási intézményből érkeztek Esztergomba. A gyerekek két korcsoportban mérhették össze tudásukat. A délelőtt folyamán lezajlott írásbeli elődöntőben a hangjegyek és zeneszerzők felismerése mellett hangközfelismerés, illetve hallás utáni zenefelismerés képezte a verseny anyagát. Az elődöntőben elért eredmények alapján korcsoportonként a legjobban teljesítő 10-10 gyerek jutott az aranydöntőbe, ahol már a szóbeli megmérettetésre került sor. Az aranydöntőben az egyénileg megvalósuló hangjegykártya felismerés és lapról olvasás mellett, hangközkirakás és dallamkirakás szerepelt a megoldandó feladatok között. A versenyen szereplő gyerekek teljesítményüktől függően arany, ezüst és bronz oklevelet kaptak, korcsoportonként az első három helyezett pedig pénzjutalomban részesült.

A zsűri elnöke Spiegel Marianna, a Győri Liszt Ferenc Zeneiskola és a Győri Zeneművészeti Főiskola tanára, a zsűri tagjai Vigh Kristóf, valamint Dobos Zsuzsanna és Pálmai Árpád zeneelmélet tanárok voltak. Külön köszönet illeti a zeneiskola vezetését, Udvardyné Pásztor Ágnes igazgatót, valamint a versenyt levezető és a feladatokat, zenei illusztrációkat kidolgozó Nagy Éva Rita igazgató helyettest, a szolfézs tanszak vezetőjét Zimmer Dórát és Stipkovits Fülöp szolfézstanárt, akik meglátva a hangjegykártyában rejlő pedagógiai lehetőségeket felkarolták azt, és áldozatos szervező munkájukkal elősegítették a verseny sikeres megrendezését. 

Az Esztergomi Zeneiskola által megrendezett II. Országos Hangjegykártya Verseny igen eredményesen és jó hangulatban zajlott le. Öröm volt látni a növendékeket, akik szüleik és tanáraik társaságában izgultak a sikerért és a jó szereplésért. Köszönet és elismerés illeti a tanárokat a munkájukért, akik felkészítették és elkísérték tanítványaikat a versenyre. A verseny izgalmai mellett a vendégeknek még arra is lehetőségük nyílt, hogy időt szakítsanak a nagy történelmi múlttal és páratlan szépségekkel rendelkező Esztergom városának megismerésére.

Reméljük, a résztvevők szép élményekkel gazdagodva tértek haza, és jövő év tavaszán újra ellátogatnak Esztergomba, hogy a Hangjegykártya Versenyen ismét megmérettessék a tudásukat. E szép versengéssel igazolva Kodály Zoltán gondolatait:

"Sokszor egyetlen élmény, egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének.
Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskolának kötelesség.”

Eredmények:

I. korcsoport: 1. Hartmann Domonkos Péter,

                           Simonyi Zsigmond Ének- Zenei és Testnevelési Általános Iskola, Veszprém

                       2. Bögi Dóra

                          Simonyi Zsigmond Ének- Zenei és Testnevelési Általános Iskola, Veszprém

                      3. Demjén József

                         Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, Budapest

II.  korcsoport  1. Robotka Bertalan

                            Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola, Esztergom

                        2. Bíró Dániel

                          Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, Budapest

                       3. Domahidy Farkas

                          Molnár Antal Zeneiskola, Budapest

Az Esztergomi Zeneiskola jövőre is, évenként meg kívánja rendezni a Hangjegykártya Versenyt, s időpontként erre a húsvétot követő szombati napot kívánja rendszeresíteni. A hangjegykártya megtekinthető a zeneiskola honlapján; http://www.esztergomizeneiskola.hu, valamint a zeneiskolától is megrendelhető.                                    

StipkovitsFülöp

a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola szolfézstanára

A cikkhez kapcsolódóan Spiegel Marianna, a zsűri elnöke is kifejtette szakvéleményét: A II. Országos Hangjegykártya Verseny érdekes színfolt a zeneiskolás versenyek sorában.  A feladatok összeállítói kihasználták a hangjegykártyákban rejlő sokrétű lehetőséget. A hangjegyek gyors és biztos felismerésén túl a gyerekek számot adtak arról is, hogyan tudnak ügyesen a kártyák segítségével kirakni egy dallamot, hangközöket, azokról énekelni, és mennyire ismerik a kártyán megjelenített zeneszerzők születési és halálozási évszámait. Örültem a zenefelismerésnek, amelyek változatosságot hoztak az inkább elméleti jellegű feladatok sorában. Érdekes volt tapasztalni, hogy az abszolút névvel való laprólolvasást azok a gyerekek oldották meg jól, akik előzőleg belső hallással szolmizálva elénekelték. Ez ismét megerősítette azt a meggyőződésemet, hogy zenetanításunkban mennyire hatékony a relatív szolmizáción alapuló Kodály módszer.

A Hangjegykártya Verseny jó hangulatban zajlott, a gyerekek szemmel láthatóan élvezték ennek játékosságát. Gyors reagálásra ösztönözte őket az is, hogy a pontszámokat a feladat megoldásának sebessége is befolyásolta. A verseny lebonyolítói ügyesen használták ki a rendelkezésre álló technikai eszközöket, jó volt, hogy kivetítették, és így a szépszámú közönség is láthatta a feladatokat. Köszönet illeti az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola igazgatónőjét, tanárait és nem utolsósorban a kártya kitalálóját és megalkotóját, Vigh Kristófot a példaszerű rendezésért.

Összegzésül elmondhatjuk, hogy a résztvevő gyerekek és tanáraik szívesen használják a hangjegykártyákat, sokoldalúan tudják felhasználni főleg az elméleti ismeretek elsajátításában, elmélyítésében.

Várjuk a következő, a III. Országos Hangjegykártya Versenyt!

Spiegel Marianna

a verseny zsűrijének elnöke

                                                                      

Untitled Document