Nyomtatás

Az esztergomi zeneoktatás másfélszáz éves története

Zenei Együttesek fejlődése 1960-

Az 1960-as évektől a zeneiskola fejlődése mellett, a városban pezsgő zenei élet alakult ki. A Zeneiskola és a vele szoros együttműködésben lévő Labor Műszeripari Művek Balassa Bálint Vegyeskar, valamint a Városi Szimfónikus Zenekar, az ifjúság zenei nevelésének és a város zenei életének igen fontos tényezőivé váltak.

Labor MIM Balassa Bálint Vegyeskar

A Labor MIM Balassa Bálint Vegyeskar a város legnagyobb múlttal rendelkező zenei együttese. Az 1948-ban üzemi dolgozókból alakult énekkar vezetését 1962-ben Szabó Tibor vette át, akinek keze alatt - az üzem anyagi támogatásával - a művészi színvonal gyors fejlődése valósult meg. A kórus 1966-ban az országos minősítés keretében elnyerte az aranyfokozatot, 1972-ben pedig a fesztiválkórus címet. 1974-ben a Művelődési Minisztérium "Kiváló együttes" címet adományozott az kórusnak.

A vezetésben Reményi Károly 1965-től vett részt, majd Szabó Tibor távozását követően 1982-től az együttes kizárólagos karnagya lett. 1965-től  a  megfelelő utánpótlás biztosításának érdekében megalakult a Gyermekkórus, mely szintén hamar kivívta a város közönségének elismerését.

A vegyeskar rendszeres résztvevője volt a munkáskórusok megyei és országos találkozóinak. A hazai szereplések mellett külföldi utak alkalmával a nagy nemzetközi kórusversenyeken többször is igen komoly eredményeket értek el. 1971-ben a goriziai Nemzetközi Kórusversenyen 3. díjat, majd 1973-ban a spittali Nemzetközi Kórusversenyen 2. és 3. díjat szereztek.  A Balassa Bálint Énekkar műsora igen gazdag, a régi korok muzsikája mellett megszólaltatja a XX. század modern kórusművészetének mestereit és a mai magyar szerzők legjobb alkotásait. A városi hangversenyélet gerincét jelenti - hosszú évtizedek óta - a Városi Szimfonikus Zenekarral közösen indított bérleti hangversenysorozat is.

Dobó Gimnázium Vegyeskara

Esztergom virágzó kóruséletének bizonyítékaként - a Balassa kórus mellett - számos együttes és iskolai énekkar szintén szép sikereket mondhatott magáénak. Az 1973-ban megalakult Monteverdi Kamarakórus mellett, még régebbi hagyományokkal rendelkezett a Dobó Gimnázium 1950-ben alapított vegyeskara. A kórus vezetője 1970 és 1987 között Reményi Károly volt. Az énekkar rendszeres szereplője a városi bérleti hangversenysorozatnak, de emellett számos országos rendezvényen sikeresen képviselte Esztergom városát. 

Városi Szimfonikus Zenekar

Esztergomban már az 1920-as években is működött zenekar, Dr. Darabos László vezetésével, mely a háború alatt és után többször megszűnt majd újraindult. Dr. Darabos László áthelyezésével a zenekar Esztergomban gyakorlatilag véglegesen megszűnt, tagjai a Nyulász Kálmán vezette szalonzenekarban, vagy a dorogi együttesben zenéltek tovább. 1968-ban Reményi Károly a régi tagokból, az Esztergomi Városi Zeneiskola tanáraiból és növendékeiből újjászervezte a zenekart, mely első hangversenyét 1968. november 7-én adta.

A kezdettől fogva rendszeres éves bérleti sorozatot szervez a zenekar, előbb csak 3-4, később évi 10-12 hangversennyel. Szoros szakmai kapcsolatban állnak a Balassa Bálint Vegyeskarral és a Zeneiskolával, ahol próbáikat tartják.

A zenekar Esztergomon kívül is rendszeresen koncertezik, több alkalommal kap meghívást magyarországi és külföldi szereplésekre is, melynek mindig nagy örömmel tesz eleget. Így eljutott a zenekar Esztergom több testvérvárosába, Párkányba, Mainthal-ba, Ehingen-be, Mariazell-be és Espoo-ba, de koncertezett Franciaországban is. 1992 decemberétől a zenekar alapítványi formában működik. Eleinte a város Önkormányzata támogatta az alapítvány - és így a zenekar - működését, mely az évek során jelentősen csökkent, majd 2010-ben teljesen megszűnt.

1993-ban Esztergom város Önkormányzata „Pro Urbe” Esztergomért kitüntetést adományozott a zenekarnak, a városi komolyzenei kultúra kitartó és színvonalas ápolásának elismeréséért. Az önkormányzati támogatás megszűnését követően az alapítvány pályázatok útján, a hangversenyek bevételeiből és a felajánlott adó 1%-ból próbálja meg fenntartani a zenekart.Ez elég csekély anyagi forrást jelent és évente sajnos    - a kezdeti időkhöz hasonlóan - csak 2-3 hangverseny kerül megrendeztésre. Az évek során több neves művész is közreműködött a zenekar koncertjein, többek között Tokody Ilona, Nádor Magda és Velenczei Tamás a Berlini Szimfonikus Zenekar szólótrombitása. E két utóbbi művész a zeneiskola növendékei voltak.

A zenekar repertoárjában megtalálhatóak a zeneirodalom minden korszakából származó művek. Az együttes nagy lehetőséget jelent a zeneiskolában tanuló ifjú zenészeknek, hogy a zenekari játékban, valamint a hangszeres szólóművek előadásában tapsztalatokat szerezzenek. A zenekarral fellépő kisegítő zenészek, végzett művészek és szólisták folyamatosan segítik a zenekar munkáját.

Untitled Document