Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola

 

"Sokszor egyetlen élmény, egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskolának kötelessége." (Kodály Zoltán)

Nyomtatás

Megújult a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola Buchner Antal Könyv- és Kottatára

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy az esztergomi Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola könyv és kottatára korszerű tárolórendszer beépítésével, valamint világításrendszer kiépítésével újult meg.

A nagy hagyományokra visszatekintő zeneiskolai könyvtárat 1928-ban az iskolaigazgató Buchner Antal kezdemé-nyezésére alapították, melyhez Brühl József prelátus kanonok 100 pengőt adományozott. Az elmúlt közel 100 év alatt folyamatosan gyarapodó könyv- és kottatár napjainkban Esztergom mellett megyei szinten is kiemelkedően gazdag anyaggal rendelkezik. A zeneiskolai oktatás mindennapi munkája során használt 8000 tételből álló kottatár és zenei szakkönyvtár mellett egy – az Esztergomi Szimfonikus Zenekarhoz kötődő – 1000 kötetes zenekari partitúra gyűjtemény, valamint a Balassa Bálint Vegyeskar 1200 kötetes kottatára is a gyűjtemény része.

Nagy előrelépés volt 2013-ban „A Zeneiskola könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése a zeneoktatás szolgálatában.” című TIOP projekt keretében az elektronikus olvasóazonosítási rendszer kiépítése. Ezt követte a mostani fejlesztés, melynek eredményeként egy teljeskörűen felszerelt és korszerű - Buchner Antal főszékesegyházi karnagy nevét viselő - Könyv- és Kottatár szolgálja a zeneiskolai oktatás mellett a város zenei együtteseinek munkáját. Ezúton köszönjük fenntartónk, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának támogatását (EKIF).

 

Untitled Document