Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola

 

"Sokszor egyetlen élmény, egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskolának kötelessége." (Kodály Zoltán)

Nyomtatás

fontos tájékoztatás a szülők részére

Tisztelt Szülők!        

Kérem, hogy levelemet annak tartalma, fontossága és az idő szűkössége miatt olvassák végig!

Nagy öröm számunkra, hogy gyermeküket/gyermekeiket évről évre beíratják intézményünkbe, hiszen a zenetanulás nem kötelező! Bizonyára nem könnyű feladat a család számára, hogy az általános iskolai/gimnáziumi órák után – a hittan, cserkészet, szakkörök, sportfoglalkozások mellett – a zeneiskolai órák látogatását is beillesszék a heti programba, illetve még arra is ügyeljenek, hogy gyermekük felkészüljön, hangszerén rendszeresen gyakoroljon! Közös munkálkodásunk azt jelenti, hogy Ön tisztában van azzal, hogy a zenetanulás – nem mindig könnyű folyamata – segíti gyermekét a tanulásban, fejlődésben, szépre, igényességre, kitartásra nevel és örömforrássá válhat egy egész életen át!

Az itt tanító zenetanárok és az intézményvezetés is ezért dolgozik: igyekszünk – lehetőségeinkhez mérten – minden intézményi-, eszköz- és iskolafejlesztési lehetőséget megragadni, hogy a növendékeknek mennél professzionálisabb oktatást, eszközöket, programokat és élményeket tudjunk biztosítani. Intézményünk és az iskola alapítványa számos pályázatban vett és vesz részt. Tehetségpontként több zenei intézménnyel és testvérvárosi zeneiskolával tart fenn kapcsolatot. Egy regionális és egy országos versenyt rendez lassan két évtizede. Kollégáink rendszeresen végeznek továbbképzéseket, felsőbb iskolákat. Gyakorló zenészek, akik így példát tudnak mutatni a fiatal generációnak. Az intézmény vezetése támogatja az innovatív ötleteket, nyitott az újra, a változásra.

Minden változtatás felelősségteljes gondolkodást kíván! Azt körültekintően, átgondoltan kell tenni, felmérni a lehetőségeket, a jövőt az intézmény szükségletei, jobb körülményei, fejlődése és céljai tükrében. Mindezt a vezetőség és a tantestület/alkalmazotti közösség megtette, a változtatást közös akarattal kezdeményezte.

Iskolánk alapító igazgatója Buchner Antal főszékesegyházi karnagy volt (1928). Esztergom, az Esztergom-Budapesti érsek székvárosaként a római katolikus egyház magyarországi központja. A városban négy katolikus iskola működik. Az intézményünkbe járó növendékek több, mint 80%-a az előbb említett katolikus iskolákban végzi közismereti tanulmányait. Mindezekből kiindulva úgy véljük, hogy nem lehet ellenére Önöknek, Szülőknek, ha iskolánk a katolikus egyház fenntartásában működne tovább. Fontos tudniuk, hogy átvételünket az EKIF (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága) támogatja, a hivatalos eljárást megindította. Az átadás-átvétel az Önök támogatására vár, annak függvényében valósulhat meg 2019. szeptember 1-i hatállyal.

Mindez a változás semmiben nem érinti az eddig megszokott zeneiskolai rendet, tanórákat, óraszámokat! Az intézmény ugyan úgy nyitva áll bármely esztergomi, vagy környező településről érkező, zenét tanulni vágyó gyermek, fiatal számára, világnézeti-felekezeti hovatartozástól függetlenül. A gyermekeket továbbra is ugyanazok a tanárok tanítják, a térítési díj sem változik, legfeljebb az eddigiekben megszokott mértékben.

Amit a változástól remélünk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és az egyéb szerzetesrendek által fenntartott intézmények működése alapján: intézményi- és eszközfejlesztéseket, a szakmai munkához megfelelőbb környezetet, a szakmai munka elismerésének lehetőségét, önálló működést és gazdálkodást.

Mindezek eléréséhez nagy szükség van növendékeink törvényes képviselőjének/gondviselőjének írásbeli támogatására!Az eljárásrend alapján, a változáshoz a szülők 100%-os véleménynyilvánítását kérjük és várjuk!

Kérjük ezért, hogy feltétlenül töltsék ki és juttassák el a kitöltött Szavazólapot és a hozzá tartozó Nyilatkozatot a Zeneiskolába, 2019. március 13-ig! A Nyilatkozat nyomtatványt alá kell írni, viszont a Szavazólap anonim (titkos). A Szavazólapot ezért külön, lezárt borítékba kell helyezni és nem kell aláírni, vagy a borítékra nevet írni. A borítékra viszont kérjük ráírni azt, hogy: „SZÜLŐI SZAVAZAT”.

Az Esztergomi Zeneiskola 2019. március 5-én kedden 17:30-kor szülői értekezletet tart a Zeneiskola nagytermében. A tájékoztatón részt vesznek az EKIF, a Zeneiskola és az Esztergomi Tankerületi Központ képviselői. Kérünk minden szülőt, hogy lehetőségeikhez mérten vegyenek részt az értekezleten!

A Nyilatkozat és a Szavazólap nyomtatványok átvehetőek a Zeneiskola irodájában, a főtárgyas (hangszeres) tanároknál valamint a szülői tájékoztató alkalmával. A Ferences Gimnáziumban tanuló bentlakásos növendékek esetében a nyomtatványokat postai úton küldjük a szülők részére.

A nyomtatványok leadása történhet:

  • pl. a térítési díj befizetésének napjain az irodában
  • a hangszeres tanárnál, vagy az irodában 2019. március 13-ig bármely napon 9:30 – 20:00 között
  • egyénileg egyeztetett módon
  • postai úton (elsőbbségi küldeményként, hogy március 13-ig beérkezzen!)

NAGYON FONTOS:

  • ha több gyermekük jár zeneiskolába, akkor ennek megfelelő számú Nyilatkozatot és Szavazólapot kell kitölteniük
  • Minden lezárt borítékban csak egy Szavazólap lehet!
  • A Nyilatkozatot nem szabad a borítékba beletenni, hanem külön kérjük leadni!

Tantestületünk nevében is megköszönöm Önöknek, hogy véleményük kinyilvánításával, annak határidőre történő beérkeztetésével segítik elérni a megfelelő támogatottság arányát! Hisszük, hogy ez a lépés mindannyiunk, de legfőképpen növendékeink számára eredményez majd pozitív változásokat a jövőben! 

Köszönettel és tisztelettel:

Udvardyné Pásztor Ágnes

igazgató

Untitled Document