Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola

"Sokszor egyetlen élmény, egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskolának kötelessége." (Kodály Zoltán)

Nyomtatás

Laudamus te! – Dicsőítünk téged!

 

Karácsonyi orgonahangversenyen vehettünk részt vízkeresztkor a Malom Művészeti Műhely (MMM) szervezésében 2017. január 6-án az esztergomi Szatmári Irgalmas Nővérek Zárdatemplomában. A műsorban felléptek V. Rózsár Brigitta tanítványai és zenész barátai. Az ünnepi hangulatot fokozta a templom karácsonyi díszítettsége. A gyönyörűen felújított épületet az egyszerűség, meghittség jellemezte.

Vízkereszt a karácsonyi ünnepek zárónapja. Ez az ünnep három jelentést hordoz: a napkeleti bölcsek eljövetelét, Jézus megkeresztelkedését, illetve első csodatételét a kánai menyegzőn, a víz borrá változtatásáról való megemlékezést. Jézus megkeresztelkedésének emlékére a templomokban vizet szentelnek ezen a napon. A magyar nyelvben a „vízkereszt” elnevezés a víz megszentelésének szertartásából származik.

Igen tartalmas, változatos műsort állítottak össze a szervezők. Az orgonán barokk és romantikus zenedarabok csendültek fel Balog Szabolcs és Dobondi-Reisz Mendel előadásában. Különleges párosításban orgona és trombita kettősét is hallhattuk. Trombitán közreműködött Horváth Domokos. Csengő hangú gyerekek éneke is megörvendeztette a közönséget. Az esztergom-kertvárosi Arany János Általános Iskola Arany Kamarakórusa – Fiedler Éva vezetésével – egy karácsonyi éneket (Dicsőség) és egy hazafias dalt (Szépvagy, gyönyörű vagy Magyarország) adott elő, amelyek igen szépen szóltak a lelkes, ügyes énekeseknek és a templom akusztikájának köszönhetően. Szilágyi Szilvia zsoltárokat énekelt orgonakísérettel.

A műsort Arany János: Alkalmi vers című költeménye zárta, amelyet Székely Gellért adott elő. A hangverseny zeneszámai között Ágoston Csaba és Ágostonné Apáti Gabriella ünnephez kapcsolódó gondolatait hallgathattuk meg, amelyek a vízkereszt összetett jellegét jól világították meg.

Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten minden emberhez eljött. A megváltó Jézus születésével Isten vállalja az emberi életet – az Ige testté lett – és később a szenvedést is, hogy ezzel elhozza minden ember számára az üdvösséget. Az új esztendő minden napját kísérje Isten segítsége és áldása!

A fotót Szabó László készítette.

Laudamus te! – Dicsőítünk téged!- A cikk az Esztergom és Vidéke társadalmi és kulturális folyóiratban jelent meg 2017. januárjában.

 

 

Untitled Document