Nyomtatás

Zimmer Dóra

Zenei tanulmányait zeneiskolai keretek között kezdte meg 7 éves korában Törökszentmiklóson. A középiskolát Szolnokon, a Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola ének – zene tagozatos osztályában fejezte be. Majd a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola ének-zene – karvezetés szakán folytatta tanulmányait, ahol 1998-ban szerzett tanári diplomát. Veszprémben, majd Gyálon tanított ének-zenét általános iskolai keretek között, közben másoddiplomaként megszerezte a szolfézstanári diplomát a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ugyanitt 2011-ben egyetemi végzettséget is szerzett ének-zenéből.

2001 őszétől tanít szolfézst az esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskolában, 2002-től a szolfézs tanszak vezetője. Fontos szerepet vállal a pályára készülő növendékek felvételi felkészítésében. A zeneiskolában tagja a Minőségbiztosítási Munkacsoportnak, emellett részt vesz a helyi, megyei és regionális szolfézsverseny szervezésében, valamint az Országos Hangjegykártya Verseny lebonyolításában. Az évente megrendezésre kerülő nyári kamarazene tábor egyik oszlopos tagja.

Középiskolás kora óta tanul hangképzést, számos mesterkurzuson vett részt aktív énekesként. Részt vett többek között Balatinecz Márta, Maria Teresa Uribe, Hamari Júlia és Heim Mercédesz kurzusain.

Untitled Document